sowie

Dla domu - porady, wskazówki, pomysły

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
POLECAMY
Wspólnota mieszkaniowa. Jak obniżyć koszty?
2012-10-09 11:30


Po pierwsze poprzez wynagrodzenie zarządcy. Dzięki dużej konkurencji firm na rynku nieruchomości, ceny obniżyły się do bardzo niskiego poziomu – nawet do 40 gr za m2 za miesiąc. Wysokość kosztów zarządzania powinna zależeć od stanu technicznego budynku, potrzeb remontowych i pracochłonności. Po drugie poprzez koszty związane z eksploatacją (koszty za energię elektryczną w części wspólnej – być może należy zamontować czujniki ruchu, opłaty za zamówioną moc cieplną w przypadku kotłowni lokalnych, koszty wody oraz koszty konserwacji i drobnych napraw.Kolejnym czynnikiem mogą być koszty usługi związane z obsługą awarii i konserwacji. Duża konkurencja na rynku firm budowlanych pozwala w tym zakresie na znalezienie taniej i dobrej oferty. Różnica w tym zakresie to nawet 20 zł za 1 roboczogodzinę. Ważny również jest termin realizacji inwestycji oraz czas reakcji na zgłaszane usterki. Pozytywnym, efektem konkurencji na rynku zarządców jest również rezygnacja z części wynagrodzenia prowizyjnego za sprawowanie czynności funkcji inspektora zastępczego. Istotnym elementem jest analiza kosztów kredytów na finansowanie remontów oraz kosztów rachunków bankowych. W tym zakresie też coraz szersza jest oferta banków. W swojej ofercie banki posiadają rachunki, które umożliwiają właścicielom stały podgląd do rachunków bankowych. Duże znaczenia ma również program do obsługi wspólnot jaki posiada zarządca. Nowoczesne programy umożliwiają właścicielowi lokalu, przy pomocy osobistego identyfikatora oraz hasła dostępu do własnej kartoteki. Informacja jest dostępna 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. umożliwia właścicielom dostęp do swojej kartoteki. Następne to: możliwości pozyskania pożytków dla wspólnoty. Pożytki to dodatkowe środki dla wspólnoty, a przy tym obniżenie kosztów utrzymania nieruchomości i zwiększenia środków przeznaczonych na remont. Pożytki to np. dochody z reklam, wynajmu-sprzedaży części wspólnych oraz skorzystanie z zapisu Ustawy o własności lokali, który mówi, że do czasu wyodrębnienia własności ostatniego lokalu (tzn. sprzedaży przez gminę ostatniego lokalu) koszt opracowania lub aktualizacji dokumentacji technicznej budynku obciąża dotychczasowego właściciela nieruchomości (najczęściej gminę). Po wyodrębnieniu własności ostatniego lokalu, obciąża wszystkich właścicieli. Pamiętajmy, że możemy zmienić zarządcę. Jak to zrobić? Właściciele lokali posiadający co najmniej 10% udziałów w nieruchomości mogą zwołać zebranie właścicieli, na którym zostanie podjęta decyzja co do wyboru zarządcy. Dla właścicieli i wspólnoty zmiana zarządcy nie jest związana z żadnymi kosztami i jest praktycznie nieodczuwalna. Podjęte wcześniej przez wspólnotę decyzje, podpisane umowy nadal są obowiązujące. Wspólnota zmieniając zarządcę, podejmuje po prostu decyzje o zmianie swojego pełnomocnika w zakresie określonym umową o zarządzanie. Wybierając zarządcę mamy prawo oczekiwać maksymalnych efektów za jak najniższą cenę. (red)
Źródło: 30minut
 Wróć
dodaj komentarz | Komentarze: